TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI BIA HƠI HÀ NỘI HÙNG PHƯƠNG, BIA HƠI HÀ NỘI 183 HHT, BIA HƠI HÀ NỘI ID
Hotline: 0942 59 19 19  | 

CHÍNH SÁCH 2024

Hỗ trợ toàn bộ trang thiết bị bán hàng cho các điểm bán như: Tủ bảo quản bia, Máy rót bia tươi, Cốc bia hơi Hà Nội, Ô bia hơi Hà Nội, Tháp bia hơi Hà Nội, Khay bê bia, Áo bia hơi Hà Nội. Đặc biệt hỗ trợ công nghệ bia tươi cho bia hơi giúp giữ trọn vị bia từ cốc đầu tiên đến cốc cuối cùng trong 5 đến 7 ngày!